Tématické okruhy


PSYCHOTERAPIE

druhy a možnosti psychoterapie 

síla myšlenky: základy kognitivně-behaviorální terapie

terapie zaměřená na člověka

pozitivní afirmace, vytvoření mentální mapy
praktická zkušenost skupinové psychoterapie

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA, VÝŽIVA, PSYCHOSOMATIKA
rovnováha mezi jednotlivými orgány a duševními procesy
lidské tělo a jeho vnitřní i vnější propojenost, objasnění funkcí orgánů z pohledu emoční linie a jejich vzájemné vztahy
výživa dle principů TČM - predispoziční zátěž, stanovení orgánové zátěže na základě výpočtu genetické matrice, energie potravin, stravování při jin/jang deficitu či přebytku, výživa v rámci ročních období

MOXOVÁNÍ, BAŇKOVÁ TERAPIE, AKUPRESURA

ZÁKLADY EFT a práce s NLP - intenzivní jednodenní kurz léčebné techniky "Emotional Freedom Techniques - techniky emoční svobody" a psychoterapeutické metody "neurolingvistického programování".
prohloubení techniky EFT při práci na meridiánech
nové poznatky z praxe, řeč těla v klidové fázi
hlavní akupunkturní body ovlivňující psychiku a jejich ošetření

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
efektivní komunikace vs. komunikační fauly
aktivní naslouchání
jak poskytovat reflexi
jak rozpoznat manipulaci

MOC PODVĚDOMÍ
techniky vedoucí ke správnému rozhodnutí
proč se nám opakují stejné situace
epigenetika a změny v chování
práce s časoprostorovou mapou
bilanční schémata a hlubší porozumění situace
síla myšlenek - konstruktivní vs. destruktivní mysl
tvůrčí mysl - tvorba prostoru pro realizaci
jak převzít situaci do svých rukou

TECHNIKY ARTETERAPIE a sebevyjádření

STRESS MANAGEMENT
cvičení pro zvýšení energie a dobré nálady
mapování zdrojů stresu a zdrojů radosti
duševní hygiena: hledání životní rovnováhy
základy relaxace a meditace

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ vnitřní konflikty a možnosti jejich řešení. Mapování vlastního stylu při řešení konfliktů mapování konfliktních situací v životě. Strategie řešení konfliktů

FALUN GONG
Qigongové (čchi-kungové) cvičení
prastará metoda zušlechťování těla a mysli
soubor pěti cvičení, které účinně působí na zlepšení zdraví a zvýšení úrovně energie. První čtyři se cvičí ve stoji a páté je meditační (pro jednotlivé orgány) a provádí se v sedě. Pohyby jsou plynulé, jemné a pomalé. Samotná cvičení jsou lehce naučitelná a mohou je cvičit lidé všech věkových kategorií

ETIKOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKA
alternativní cesty
celostní přístup k člověku
hledání příčiny všech potíží v duševně duchovní oblasti
jak ovlivňuje stav duše naše tělo
psychosomatikem sám sobě
jak vyslyšet varovné signály v těle ještě, než se objeví
poznání sebe sama z pozice hledajícího
technika zrcadel - skupinová cvičení

RELAXACE A MEDITACE
vedení relaxačních a meditačních technik

TÉMATICKÉ OKRUHY/ GARANCE STUDIA

PŘÍRODNÍ VĚDY/tradiční čínská medicína, praktická cvičení -Mgr. Eva Osvaldová

PSYCHOLOGIE/psychoterapie, řešení konfliktů, terapie pohybem-Mgr. Monika Skutková