ŠKOLA ZDRAVÍ & VNITŘNÍ STABILITY


V listopadu 2018 jsme zahájili 1.běh ročního výukového projektu v rámci celoživotního vzdělávání s názvem "škola zdraví a vnitřní stability". Studium je určeno všem, kteří mají zájem na své životní cestě postoupit dále prostřednictvím seberozvoje. Vycházíme z letitých zkušeností s klienty a jejich hlavních negativních myšlenkových procesů, na které je třeba se podrobně zaměřit, minimalizovat napětí a rozvinout vlastní vnitřní aktivní principy do tvůrčích formací.

Pokud je vám blízká úvaha: "necítím se komfortně v určité oblasti svého života a chci na sobě pracovat, převzít veškerou zodpovědnost za svůj život a tím se stát i jeho vědomým tvůrcem", potom je toto studium určené právě pro Vás. 

CÍLE - PROČ ZVOLIT TUTO FORMU STUDIA?

Proniknete k principům přírodní tradiční medicíny a alternativních metod, které budete následně schopni praktikovat ve svém životě

Pochopíte, jak funguje Vaše fyzické a psychické tělo a jak jej ovlivňují přírodní procesy

Nahlédnete do vlastního nitra a poznáte příčinu souvislostí

Zažijete skupinové sdílení a zpětnou vazbu

Objevíte skryté možnosti osobnosti a prohloubíte svoji intuici

V praktických částech budete aktivně zapojeni do vlastní práce na sobě

budete mít k dispozici pestrý výběr témat

Získáte více praktických a teoretických možností tak, abyste byli schopni co nejlépe vytvořit svůj "vlastní návod řešení na míru"

Běh sestavuje 10 tématických celků, které mají svoji danou posloupnost, ve kterých se prolíná teoretická část s praktickou, tak aby Vám dala co nejsrozumitelnější komplexní obraz.

Je možné navštívit i jeho jednotlivé části dle Vašich znalostí. Programy poběží vždy 1x za měsíc - v sobotu od 10.00 do 19.00 ve Školícím centru na ulici Husova 13 /2.patro. V neděli bude pokračovat prohlubující webinář od 10.00 do 13.00, kde se budou podrobněji rozebírat témata předchozího dne a řešit případové studie a přípravy na praktickou část.

CENA: 2200,-/seminář - pro účastníky uceleného cyklu školy zdraví (absolvování 10 bloků)

            2800,-/seminář - pro jednotlivé výukové bloky

Rezervace: info@ewainstitut.czTÉMATICKÉ OKRUHY/ GARANCE STUDIA

PŘÍRODNÍ VĚDY/tradiční čínská medicína, praktická cvičení -Mgr. Eva Osvaldová

PSYCHOLOGIE/psychoterapie, řešení konfliktů, terapie pohybem-Mgr. Monika Skutková