NOVINKY & AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Stress management / Techniky Arteterapie / automatická kresba
Sobota 25.5. - od 10.00 do 19.00 

V dalším, v pořadí již sedmém přednáškovém bloku, Vás provede Monika Skutková praktickými cvičeními pro zvýšení energie a dobré nálady, mapováním zdrojů stresu a zdrojů radosti a duševní hygienou: hledáním životní rovnováhy, relaxací a meditací.

Odpolední blok bude pod taktovkou Zdeňky Juříkové, kde se budete věnovat technikám arteterapie, vyzkoušíte si automatickou kresbu. Jde o úžasný nástroj pro rozbor a uzdravení jakékoliv situace, protože vše ve Vesmíru se dá zobrazit jako určitá forma energie.

Automatická kresba má mnoho forem i způsobů využití. Před 100 lety ji okultisté používali k zobrazení bytostí ze záhrobí, nebo zaznamenání vzkazu pomocí automatického psaní. Technika automatické kresby zaujala i mnoho umělců, mnohá abstraktní a surrealistická díla vznikla právě tímto způsobem. Současní léčitelé ji používají k diagnostice stavu zdraví nebo vytváření léčivých a harmonizačních obrázků. Setkáme se s ní i v psychiatrii jako s prostředkem k vyjádření nálad pacienta.

Cena celodenního semináře 1800,-

Účastníci celého běhu Školy zdraví 1300,-

Přihlášky na: info@ewainstitut.cz

Občerstvení po celý den v ceně.Falun gong

sobota 27.4. - od 10.00 do 19.00

Qigongové (čchi-kungové) cvičení
prastará metoda zušlechťování těla a mysli
soubor pěti cvičení, které účinně působí na zlepšení zdraví a zvýšení úrovně energie. První čtyři se cvičí ve stoji a páté je meditační (pro jednotlivé orgány) a provádí se v sedě. Pohyby jsou plynulé, jemné a pomalé. Samotná cvičení jsou lehce naučitelná a mohou je cvičit lidé všech věkových kategorií.

Cena celodenního semináře 1800,-

Pro účastníky 1.běhu Školy zdraví 1300,-

Přihlášky na info@ewainstitut.cz

Občerstvení po celý den v ceně.


Řešení konfliktů  

sobota 16.3.  od 10.00 do 19.00


Konflikt jako příležitost k růstu 

Cíl kurzu- cílem je naučit se přijmout konflikt jako běžnou součást života a jako možnost k dalšímu osobnostnímu rozvoji. Získáte dovednosti a strategie, které vám pomohou lépe rozpoznat konflikt, vstoupit do jeho průběhu a přispět k jeho efektivnějšímu řešení. .

Co se praktického naučíte

- vnímat konflikt jako příležitost k růstu

- řešit vnitřní konflikty pomocí intuitivního nebo racionálního rozhodování

- odhalíte současný styl řešení konfliktů

- rozpoznat konflikt v jeho začátku a ovlivnit jeho průběh

- zvládat svoje negativní emoce

- komunikační strategie pro efektivní řešení konfliktu

Kurz je vedený interaktivní formou, ve které se střídá výklad teorie s praktickými cvičeními a skupinovou diskuzí

Cena semináře 1800,-

Občerstvení v ceněEfektivní komunikace & Moc podvědomí sobota 16. února v 10.00 - 19.00 


dopolední blok 10.00 - 13.00 Mgr. Moniky Skutkové:
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
efektivní komunikace vs. komunikační fauly
aktivní naslouchání
jak poskytovat reflexi
jak rozpoznat manipulaci
Obědová pauza 13.00 - 14.00
Odpolední blok 14.00 - 19.00 Evy Osvaldové:
MOC PODVĚDOMÍ a PROGRESÍVNÍ RELAXACE
techniky vedoucí ke správnému rozhodnutí
proč se nám opakují stejné situace,
epigenetika a změny v chování
práce s časoprostorovou mapou
bilanční schémata a hlubší porozumění situace
síla myšlenek - konstruktivní vs. destruktivní mysl
tvůrčí mysl - tvorba prostoru pro realizaci
jak převzít situaci do svých rukou
autohypnóza
Cena semináře 1800,-
občerstvení v ceně


Psychoterapie, Energetická psychologie Sobota 19. ledna 2019 v 10:00 až 19:00

3. přednáškový blok Školy zdraví tentokrát na téma Psychoterapie a Energetická psychologie.
V tento den se prolnou dva odlišné typy psychologie - klasická i alternativní.
V dopoledním bloku se bude Mgr. Monika Skutková věnovat psychoterapii:
druhy a možnostmi psychoterapie
silou myšlenky: základy kognitivně-behaviorální terapií
terapií zaměřenou na člověka
pozitivními afirmacemi, vytvořením mentálních map
budete moci zažít praktickou zkušenost se skupinovou psychoterapií.
Odpolední blok bude pod vedením Mgr. Evy Osvaldové na téma energetická psychologie:
základy EFT, práce s NLP
prohloubení techniky emoční svobody při práci na meridiánech
nové poznatky z praxe - řeč těla v klidové fázi
hlavní akupunkturní body ovlivňující psychiku.

Cena semináře je 1800,-

Rezervace: info@ewainstitut.cz                               Výživa dle principů TČM

Sobota 15. prosince 2018 v 10:00 až 19:00 

2. přednáškový blok "školy zdraví a vnitřní stability" tentokrát zaměřený na výživu a stanovení konstitučního typu včetně orgánové zátěže.
Dozvíte se na základě výpočtu genetické matrice (numerologického rozboru dle principů TČM) predispoziční orgánovou zátěž a konstituci (převaha JIN/JANG v organismu)
Budeme probírat jednotlivé orgány, energii potravin, vhodnou stravu k Vašemu typu i to, co Vám škodí a jak doplnit do těla jin a jang v případě deficitu.
Naučíte se, jak pracovat s moxou, baňkami a akupresurně ošetřit patřičné body v období nedostatku jangu (období zimy).


Cena semináře 1800,-

Alternativní přístup k životu a jeho možnosti

Sobota 24. listopadu 2018 v 10:00 až 19:00

ZAHAJOVACÍ SEMINÁŘ ŠKOLY ZDRAVÍ A VNITŘNÍ STABILITY

10.00 Úvod do studia - představení projektu a lektorů

11.00 Zahájení - Eva Osvaldová
• Člověk jako živá bytost a jeho propojení s přírodními cykly /vývoj života na Zemi/evoluce jedince - kam směřujeme?
• Způsoby vnímání pohledu na svět a možnost vlastí volby
• Alternativní přístup k životu / tradiční přírodní metody vedoucí k udržení zdraví / prevence vs. Léčba
13.00 - 14.00 Obědová pauza
14.00 - 19.00 Přednáška
• Tradiční čínská medicína - hlavní předměty teorie, historie, základní charakteristika
• Učení o Jin a Jangu - funkce v přírodě/fce v těle, podstata disharmonie jin-jang
• Charakteristika pěti prvků - vztahy mezi pěti prvky, párové orgány, emoční zátěže ve vztahu k jednotlivým orgánům, výživa
NEDĚLE: ON-LINE
10.00 - 13.00 prohlubování témat z předchozího dne, probírání jednotlivých dotazů a praktická cvičení.
Seminář je vhodný pro úplné začátečníky, kteří chtějí pochopit základní principy filozofie tradiční čínské medicíny a alternativního přístupu k životu.
Cena semináře 1800,- (1blok)
1300,- (10bloků)
Přihlášky na tel.: 605 457 071

Vložte svůj text...